LABOR

Teedematerjalide katsetamine
Kivikanduri laboris

OÜ Kivikanduri labor on SA Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud kui EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele vastav katselabor teedematerjalide katsetamise valdkonnas.

Tunnistus: L289

Akrediteerimisulatus

 

 

 

 

 

 

Labor asub  aadressil: Betooni 26,  Tallinn 11415.
Labor on avatud E-R kella 9.00-16.30.
Laboriga seotud küsimused saab esitada laborijuhile Kaur Kikasele.

mob. +372 59 191 545
e-mail: labor@kivikandur.ee

OÜ Kivikandur pakub järgmiseid katseid:

Jrk nr Katse Standardi nr
1. Terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus EVS-EN
933-1
2. Terakuju määramine plaatsusteguriga EVS-EN
933-3
3. Purustatud pindadega Terade sisaldus EVS-EN
933-5
4. Filtratsioon EVS 901-20

Katsete teostamiseks on vajalik esitada tellimisleht, mida on võimalik  alla laadida siit. Tellimislehe võib esitada nii e-maili teel või anda üle koos prooviga. Vajaduse korral on võimalik tellimisleht esitada ka kohapeal.

Teostame kiiresti laborikatsetusi EVS-EN standardite järgi. Puistematerjalide (kruus, liiv, killustik) sõelanalüüs, peenosiste määramine, filtratsiooni mooduli ja kujuteguri leidmine.

Võimalus saada tulemust juba tellimuse päeva jooksul.

Jrk nr Teenuse nimetus Hind Km 20% Kokku
1. Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine 34,00 6,80 40,80
2. Terastikulise koostise määramine (EVS-EN 933-1) D < 16 28,00 5,60 33,60
3. Terastikulise koostise määramine (EVS-EN 933-1) D > 16 50,00 10,00 60,00
4. Sõelumine märjalt D < 16 Plaatsusteguri määramine (EVS-EN 933-3) 38,00 7,60 45,60
5. Sõelumine märjalt D > 16 Plaatsusteguri määramine (EVS-EN 933-3) 60,00 12,00 72,00
6. Filtratsiooni mooduli määramine EVS 901-20 järgi (v.a. terakoostise määramine) 94,00 18,80 112,80
7. Proovi ettevalmistamine ja vormistamine 12,00 2,40 14,40
8. Ajatöö 1h 20,00 4,00 24,00
9 Veesisaldus 12,00 2,40 14,40
10. Kiirtellimus 1,5 kordne hind

 

Kui teil on labori suhtes pretensioone, siis kaebuse saate esitada kaebuse esitamise vormil ja saata labor@kivikandur.ee

 

Kivikandur OÜ

  Laboratoorsed katsetused

  OÜ Kivikandur katselabori kvaliteedijuhtimissüsteem on ülesehitatud vastavalt rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2008 ja EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele. Oleme selle tõendamiseks saanud SA Eesti Akrediteerimiskeskusest laborile akrediteerimistunnistuse nr. L289.

  Katselabori teenused on seotud erinevate tee-ehitusmaterjalide laboratoorsete katsetustega. Katseid teostatakse vastavalt kehtivatele katsestandarditele, juhenditele ja normidele.

  Kvaliteedi eesmärgiks on rahuldada klientide nõudmisi, saavutada klientide seas usaldus ja veendumus katsetulemuste õigsuses. Kliendi tellimuste õigeaegse ning usaldusväärse täitmise tagavad kvalifitseeritud ja kogemustega personal ning kaasaegsed seadmed.

  OÜ Kivikandur labor on varustatud kõigi mõõte-ja katsevahenditega, mis on vajalikud katsete läbiviimiseks. Laboratoorium teostab regulaarselt võrdluskatseid ning mõõtevahendite kontrolliks ja kalibreerimiseks kasutame AS Metrosert teenust.

  Võta ühendust